Erosion av strandängar

En del av Interreg North Sea project MANABAS COAST

Välkommen!

Detta projekt om erosion av strandängar drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med Statens Geotekniska Institut, SGI.

Vi kommer testa olika metoder för att förhindra fortsatt erosion av strandängar på utvalda platser längs västkusten. Metoderna ska vara kostnadseffektiva, naturliga och möjliga att använda på fler platser med liknande problem.

Vi har valt ut fyra stränder som är påverkade av snabb stranderosion. Naturliga och unika ekosystem både under vattnet och längs stränderna riskerar att försvinna.

Platserna ligger inom ett område som kallas 8+fjordar. 

Läs mer om dem och vilka metoder vi testar under fliken ”Pilot 8+fjordar”.

Interreg North Sea project MANABAS COAST

Detta projekt är en del av ett europeiskt samarbete i form av ett  Interreg – projekt som till stor del finansieras av EU. Från Sverige deltar SGI samt Länsstyrelserna i Skåne och Västra Götaland. Det finns även projektområden i Danmark, Nederländerna och Frankrike. Projektet pågår 2022 – 2027. 

Läs mer under fliken MANABAS COAST.

Brottstycken av strandäng som fallit ned på stranden.
Markerosion vid en strandäng i Jörlanda, södra Bohuslän.

Aktuellt

Nyhetsbrev

Prenumerera och läs mer om vad som händer i projektet.

Presentationer från infoträffarna

Under maj och juni har vi hållit fyra informationsträffar för markägare och andra intressenter. Vill du ta del av presentationsmaterialet?