Erosion av strandängar

En del av Interreg North Sea project MANABAS COAST

Välkommen!

Detta projekt om erosion av strandängar drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med Statens Geotekniska Institut, SGI.

Vi kommer testa olika metoder för att förhindra fortsatt erosion av strandängar på utvalda platser längs västkusten. Metoderna ska vara kostnadseffektiva, naturliga och möjliga att använda på fler platser med liknande problem.

Vi har valt ut fyra stränder som är påverkade av snabb stranderosion. Naturliga och unika ekosystem både under vattnet och längs stränderna riskerar att försvinna.

Platserna ligger inom ett område som kallas 8+fjordar. 

Läs mer om dem och vilka metoder vi testar under fliken ”Pilotområden”.

Interreg North Sea project MANABAS COAST

Detta projekt är en del av ett europeiskt samarbete i form av ett  Interreg – projekt som till stor del finansieras av EU. Från Sverige deltar SGI samt Länsstyrelserna i Skåne och Västra Götaland. Det finns även projektområden i Danmark, Tyskland,  Nederländerna, Belgien och Frankrike. Projektet pågår 2022 – 2027. 

Läs mer under fliken MANABAS COAST.

Brottstycken av strandäng som fallit ned på stranden.
Markerosion vid en strandäng i Jörlanda, södra Bohuslän.

Aktuellt

Gräsplattor placeras ut i en ränna med höga bentongväggar.

Erosionstest i Delft

Vi har besökt en testanläggning i Delft – se en video där erosionsskydd testas i stor skala.

Fotostativ på en lång sandstrand

Nu riggar vi för CoastSnap

I slutet av sommaren kommer vi att sätta upp fotostativ i varje pilotområde. Med hjälp av bilder som tas från exakt samma plats under en längre period kan vi följa strandens förändring över tid. Vi använder programmet CoastSnap som ger oss möjlighet att identifiera kustlinjens position med stor noggrannhet. Snart kan du hjälpa till att ta bilder och ladda upp dem till CoastSnap.

Undervattensbild på en dykare med grönt gräs i vänster hand.

Dags att testa ålgräsplantering

Under inventeringar som gjordes 2022 såg vi att utbredningen av ålgräs innanför Bärby holme var fragmenterad. Det verkade finnas stora ytor som kan vara lämpliga för ålgräs, men idag växer det inget där. Under juni 2024 har vi därför genomfört en testplantering norr om holmen.

En man i blå-shirt och keps står på en strand med ryggen vänd mot havet.

Möt en markägare: Ove vill få tillbaks djurens favoritbete

Ove Karlsson har vuxit upp på Bärby gård och sett hur betet på strandängen nere vid Hakefjorden hela tiden minskat i omfång. Erosionen tycks gå allt snabbare.

”Vattnet går nog nästan sextio meter högre upp nu än när jag var liten.”