Nu riggar vi för CoastSnap

I slutet av sommaren kommer vi att sätta upp fotostativ i varje pilotområde. Med hjälp av bilder som tas från exakt samma plats under en längre period kan vi följa strandens förändring över tid. Vi använder programmet CoastSnap som ger oss möjlighet att identifiera kustlinjens position med stor noggrannhet. Snart kan du hjälpa till att ta bilder och ladda upp dem till CoastSnap.

CoastSnap är ett globalt medborgarvetenskapligt projekt för att följa föränderliga kustlinjer. Det användes för första gången 2017 på två stränder i Sydney, Australien. Sedan dess har många länder över hela världen anslutit sig till ett nätverk av CoastSnap-stationer.

Fotografierna som laddas upp till CoastSnap gör det möjligt att spåra hur kusten förändras över tiden på grund av processer som stormar, stigande havsnivåer, mänskliga aktiviteter och andra faktorer.

CoastSnap använder teknik som kallas fotogrammetri.  Det gör det möjligt att identifiera kustlinjens position från bilderna med stor noggrannhet. Snaps kan delas av sociala medier, e-post eller en app.

Genom att ta hjälp av denna metod får projektet viktig information om förändringar och trender längs kusten. Det kan bidra till att förbättra kustförvaltningen, planering och skydd för lokalsamhällen.

CoastSnap i Sverige (Statens Geotekniska Institut)

Coast Snap, community beach monitoring (appens webbplats)