Erosionstest i Delft

Vi har besökt en testanläggning i Delft - se en video där erosionsskydd testas i stor skala.

Deltagarna i Interreg-projektet MANABAS Coast har gjort studiebesök på en forskningsanläggning i Delft i Nederländerna där man testar hur olika naturbaserade erosionsskydd kan stå emot påverkan från vågor. Här arbetar man på alla sätt i en större skala än vad vi gör i Sverige.

På Deltares Research Institute finns en konstgjord ränna på 300 meter med en våggenerator. Våggeneratorn kan producera världens största konstgjorda vågor som kan bli upp till fem meter höga. I botten av rännan växer strandängsvegetation som har grävts upp från en strandäng i norra delen av Nederländerna.
Framför strandängen har ett erosionsskydd av grenar och sly byggts upp, som utsätts för vågor av olika höjd för att testa hållbarheten.

Gräsplattor placeras ut i en ränna med höga bentongväggar.
Foto: Vera van Bergeijk

Experimentet kallas Delta Flume, kolla in videon för att se hur det fungerar!

Film: Kaisa Carlgren, Länsstyrelsen Västra Götaland.