Pilot 8+fjordar

De fyra platser vi undersöker ligger inom ett område som kallas 8+fjordar. Det är ett område mellan och innanför öarna Tjörn och Orust i Bohuslän.

Inom detta område samarbetar kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv med åtgärder för att nå miljömålen ”Ett hav i balans” samt ”En levande kust och skärgård”.

Havs- och vattenmyndigheten utvärderar detta som ekosystembaserad havsförvaltning, för att återskapa en frisk och levande havs- och kustmiljö. 

På kartbilden ser du de fyra platserna markerade i rött. Längre ned på sidan kan du läsa mer om var och en av dem. 

Kartbild med de olika områdena rödmarkerade
Panoramabild över havsvik vintertid

Bärby

Bärby i östra Hakefjorden är ett grunt vattenområde vid en välbetad strandäng. Området ingår i Stenungsundskustens naturreservat.

En telefonstolpe som står på havsbotten vid eroderad strandäng.

Glose

Glose i Kungälv är en stor strandäng på norrsidan av en långgrund vik, strax norr om utloppet av Nordre älv. Viken ligger skyddad av mindre öar, men utanför ligger havet öppet mot Danmark.

Vy över långgrunt strandområde med stenmur som vågbrytare.

Köleröd

Köleröd ligger på norra Tjörn, vid sydsidan av Stigfjorden. Strandplanet är lågt och översvämmas ofta vid högvatten. Det ligger i en grund vik skyddat av Köleröds holme. Här finns rikligt med glasört.

Brottstycken av strandäng som fallit ned på stranden.

Kyrkeby kile

Kyrkeby kile i östra Hakefjorden är en strandäng vid en vik där det finns relativt mycket partiklar i vattnet. Området ingår i Stenungsundskustens naturreservat.