Presentationer från infoträffarna

Under maj och juni har vi hållit fyra informationsträffar för markägare och andra intressenter. Vill du ta del av presentationsmaterialet?

Kontakta Maria Kilnäs eller Kaisa Carlgren