Dialogmöte om Köleröd, 7 juni.

Möte med intressenter av det det arbete som utförs vid Köleröd på Tjörn. Vi riktar oss till markägare, vattenrättsägare och övriga som vill veta mer om projektet.

Möte med intressenter av det det arbete som utförs vid Köleröd på Tjörn. Vi riktar oss till markägare, vattenrättsägare och övriga som vill veta mer om projektet.

Välkomna till ett dialogmöte inom EU-projektet
MANABAS Coast, som handlar om att testa naturbaserade lösningar för att
motverka stranderosion. Målgruppen är intressenter av det arbete som utförs i Köleröd: markägare, vattenrättsägare och övriga som vill veta mer om projektet.

Tid

7 juni, klockan 17.30-19.30

Plats

Kyrkans hus i Kållekärr, Svenborgsvägen 4.

Anmälan

Anmäl dig senast 2 juni per e-post till

Kaisa Carlgren
kaisa.carlgren@lansstyrelsen.se

eller
Maria Kilnäs
maria.kilnas@lansstyrelsen.se

Kallelse

Kallelse dialogmöte Köleröd 7 juni