Dialogmöte om Glose, 8 juni.

Möte med intressenter av det det arbete som utförs i Glose, Kungälv. Vi riktar oss till markägare, vattenrättsägare och övriga som vill veta mer om projektet.

Välkomna till ett dialogmöte inom EU-projektet
MANABAS Coast, som handlar om att testa naturbaserade lösningar för att
motverka stranderosion. Målgruppen är intressenter av det arbete som utförs i Glose: markägare, vattenrättsägare och övriga som vill veta mer om projektet.

Tid

8 juni, klockan 18.00-19.30

Plats

Inlandsgården, Slånvägen 7 Kärna

Anmälan

Anmäl dig senast 2 juni per e-post till

Kaisa Carlgren
kaisa.carlgren@lansstyrelsen.se

eller
Maria Kilnäs
maria.kilnas@lansstyrelsen.se

Kallelse

Kallelse dialogmöte Glose 8 juni